Prof. JERZY ZDANOWSKI

academic books

Państwo na muzułmańskim Bliskim Wschodzie. Procesy genezy i czynniki trwania, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków, 2015, 396 s.

Middle Eastern Societies in the 20th Century, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2014, 365 s.

Speaking With Their Own Voices: The Stories of Slaves in the Persian Gulf in the 20th Century, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2014, 168 s.

Historia społeczeństw muzułmańskiego Bliskiego Wschodu w XX wieku, ASKON, Warszawa, 2013, 388 s.

Slavery and Manumission: British Policy in the Red Sea and the Persian Gulf in the First Half of the 20th Century Garnett–Ithaca, Readings, 2013, 487 s.

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w XX w., Oficyna Krakowska, Kraków 2012, 460 s.

Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolucja?, Oficyna Krakowska, Kraków, 2011, 304 s.

Historia Bliskiego Wschodu w XX w., Ossolineum, Wrocław, 2010, 603 s.

Współczesna muzułmańska myśl społeczno-polityczna. Nurt Braci Muzułmanów, ASKON, Warszawa, 2009, 288 s.

Slavery in the Gulf in the First Half of the 20th Century, ASKON, Warszawa, 2008, 232 s.

Islam a globalizacja (współautor: Anna Mrozek–Dumanowska), ASKON, Warszawa, 2005, 186 s.

Historia Arabii Wschodniej, Ossolineum, Wrocław, 2004, 444 s. (wydanie II uzupełnionew 2008 r.).

Arabia Saudyjska, ASKON, Warszawa, 2004, 334 s.

Arabia Wschodnia. Od czasów najdawniejszych do XII w., ASKON, Warszawa, 2002, 224 s.

Arabia w opisach europejskich podróżników i badaczy XVIII–XX w., Semper, Warszawa, 1993, 146 s.

Emiraty wahhabickie. Z dziejów Arabii 1743–1932, Semper, Warszawa, 1992, 282 s.

Początki państwowości Kuwejtu (1896–1904), Semper, Warszawa, 1991, 128 s.

Czynniki integracji społecznej Kuwejtu w okresie przednaftowym, Sonor, Warszawa, 1990, s. 108.

Zarys historii i przemian społeczno-ekonomicznych Kuwejtu (współautor: Grzegorz Kończyk), Ossolineum, Wrocław, 1989, 146 s.

Bracia Muzułmanie i inni, Glob, Szczecin, 1986, 212 s.