Prof. JERZY ZDANOWSKI

Curriculum Vitae

Profesor Jerzy Zdanowski studiował ekonomię polityczną na Uniwersytecie Warszawskim i stosunki międzynarodowe w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Moskwie na specjalności świat arabski (magisterium i doktorat). Habilitacja (1994) i profesura (2003) w zakresie historii Bliskiego Wschodu w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Badania nad Bliskim Wschodem prowadzi od 1974 roku. Dotyczą one historii nowożytnej i najnowszej, niewolnictwa, islamizmu, problematyki rozwojowej, jak również stosunków międzynarodowych. Obecnie pracuje w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 

Professor Jerzy Zdanowski studied economics at the Warsaw University and graduated from MA and PhD studies in the field of international relations in the Institute of International Studies in Moscow, followed by habilitation and professorship in the field of the Middle East in the Institute of History PAS in Warsaw. He has conducted research on the Middle East since 1974, focusing on the issues of modern, most recent history, slavery, Islamism, developmental problems, as well as international relations. Since 1978 he is a researcher at the Institute of Mediterranean and Oriental Cultures of the Polish Academy of Sciences (initially the Center for Studies on Non-European Countries). He also works at the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University.