Prof. JERZY ZDANOWSKI

Jerzy Zdanowski jest profesorem nauk humanistycznych (od 2003 r.), historykiem, politologiem i arabistą.

Studiował ekonomię polityczną na Uniwersytecie Warszawskim i stosunki międzynarodowe w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Moskwie na specjalności świat arabski (magisterium i doktorat). Habilitacja (1994) i profesura (2003) w zakresie historii Bliskiego Wschodu w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Badania nad Bliskim Wschodem prowadzi od 1974 r. Dotyczą one historii nowożytnej i najnowszej, niewolnictwa, islamizmu, problematyki rozwojowej, jak również stosunków międzynarodowych.

Odbył liczne staże zagraniczne , m. in. roczne pobyty w Kuwejcie i Jordanii, w Egipcie, Anglii (SOAS, seminarium profesora H. Norrisa), a także staże na Wydziale Teologii Uniwersytetu Stambulskiego,  Wydziale Nauk Politycznych İstanbul Şehir Üniversitesi, Wydziale Ekonomii i Nauk Politycznych Uniwersytetu Kairskiego, w Institute for Diplomatic Studies (Rijad), Institute for Middle East Strategic Studies i School of International (Teheran). 

Prowadził kwerendy w archiwach: The Presbiterian Historical Society (Filadelfia, USA),  Hope College (Holland, Michigan), the Theological Seminary (New Brunswick, NJ), w Archiwum Państwowym Federacji Rosyjskiej (Moskwa), archiwach państwowych w Rabacie, Ammanie, Teheranie i Maskacie oraz wielokrotnie w: the National Archives (Londyn), the Archives of the French Ministry of Foreign Affairs (Paris, La Courneuve), the India Office (Londyn), the Archives of the French Ministry of Foreign Affairs (Nantes).

Był stypendystą Fundacji Fulbrighta na uniwersytetach Rutgers i Princeton (Jones Hall, seminarium profesora A. Udovitza) oraz Rządu Francji (stypendium ”haut niveau”, La Maison Mediterranéenne des Sciences de l’Homme, Aix–en–Provence).

Brał udział w projektach międzynarodowych, m. in. „Individual and Society in the Mediterranean Muslim World” sponsorowanym w latach 1996–2001 przez European Science Foundation (ESF) w Strassburgu. W latach 1998–2001 koordynował realizację polsko–fińskiego projektu badawczy “State and Everyday Life in Africa” sponsorowanego przez UNESCO oraz udział polskiego środowiska afrykanistycznego w projekcie „African Boderlands” finansowanym przez ESF (2009–2013). Był recenzentem projektów ESF.

Wybierany do Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN w ostatnich kilku kadencjach. 

Prowadził badania terenowe w Chinach w prowincjach Sinciang, Hunan i X’ian.

Od 1994 r. redaktor naczelny kwartalnika „Hemispheres. Studies on Cultures and Societies” oraz z-ca redaktora naczelnego rocznika „Acta Asiatica Varsoviensia”, wydawanych przez PAN. Jest członkiem Rady Redakcyjnej kwartalnika „Archiv orientalny” wydawanego przez Instytut Orientalistyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. W KA im. FM redaguje numer kwartalnika „Krakowskie Studia Międzynarodowe” poświęcony problematyce Azji i Afryki.

W 2003 r. uzyskał Nagrodę Naukową Wydziału I Nauk Społecznych PAN z zakresu orientalistyki za pracę Historia Arabii Wschodniej od czasów najdawniejszych do końca XIII w.

Pracuje w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk (od 1978 r., początkowo Zakład Krajów Pozaeuropejskich). Wieloletni dyrektor tej placówki. Od 2010 r. jest  kierownikiem Zakładu Cywilizacji Islamu w IKŚiO PAN.

Wykładał w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawski i Uniwersytecie Jagiellońskim.

Uzyskał następujące granty MNiSzW i NCN: „Islam a globalizacja” (2003–2005 wspólnie z prof. Anną Mrozek-Dumanowską), „Niewolnictwo w Zatoce Perskiej w XX w.” (2006–2008), „Muzułmańska myśl społeczno-polityczna. Nurt Braci Muzułmanów” (2006–2008), „Społeczeństwa Bliskiego Wschodu w XX w.” (2009–2012), „Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w XX w.” (2010–2012), „Państwo na muzułmańskim Bliskim Wschodzie. Procesy genezy i czynniki trwania”. Obecnie realizuje projekt NCN „The Arabian Mission”. 

Wygłosił kilkadziesiąt wykładów za zagranicą na zaproszenie, w tym w Department of Religion na Uniwersytecie Princeton, New Brunswick Theological Seminary w New Brunswick (NJ), Zentrum Moderner Orient (Berlin), na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, na Uniwersytecie w Hajfie, w  Institut des Relations Internationales w Casablance, na Uniwersytecie Szejka Zajda w Abu Zabi, w  Department of Near Eastern Studies na Uniwersytecie w Princeton, w the Hagop Kevorkian Center for Near Eastern Studies (New York University), w Trinity College Uniwersytetu w Dublinie, w Wielkim Meczecie Sultana Kabusa w Maskacie, w Beer Sheva University in the Negev, w St. Anthony’s College Uniwersytetu w  Oksfordzie, w Columbia University, Rutgers University, İstanbul Şehir Üniversitesi, Institute of Diplomatic Studies (Rijad), Liverpool University, Uniwersytecie Szejka Zajda w Abu Zabi, the Hebrew University (Jerozolima), Collegium Maius (Uniwersytet Jagielloński).

 

Biografia naukowa